Ing. Adrian Pătulea

Ing.
Adrian Pătulea

Bine ai venit!

Despre Mine

Bine ai venit!

Numele meu este Adrian Pătulea și sunt inginer geodez cu o experiență de peste 7 ani în domeniul ingineriei geodezice (măsurători terestre și cadastru).

Servicii

CADASTRU ȘI INTABULARE

Documentaţia cadastrală este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice şi administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin care se constată situaţia reală din teren. Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire la imobil.

Topografie

Topografia inginerească, ramură a geodeziei, studiază şi rezolvă o serie largă de probleme legate de studiile inginereşti, de proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor de orice fel, inclusiv a investiţiilor din transporturi şi agricultură, sistematizarea teritoriului, oraşelor şi satelor, amenajarea bazinelor hidrografice etc.

Asistență tehnică și juridică

Identificarea amplasamentului imobilului se realizează cu proprietarul împreună cu persoană autorizată care verifică şi validează amplasamentul conform datelor tehnice si juridice. Această verificare se realizează pe baza documentelor existente, respectiv a documentaţiilor cadastrale, extraselor de carte funciară pentru informare, planurilor de amplasament şi delimitare, planuri de carte funciară sau hărţi cadastrale, etc.

Certificat performanță energetică

Începând cu 1 ianuarie 2011 dacă vinzi, inchirezi sau dorești să îți reabilitezi termic locuința, ai nevoie de certificat energetic. Prevederea legală este valabilă și pentru construcțiile noi cărora nu li s-a făcut încă recepția de către autoritățile locale. Auditul energetic este obligatoriu în orice proces de vânzare – cumpărare sau închiriere. Dincolo de obligativitate, sunt multe motive pentru care auditul energetic este binevetit. Și în cazul în care vinzi, dar și în cazul în care cumperi o locuință, este bine să stii în ce clasă energetică se încadrează imobilul. Rezultatul auditului energetic ne arată clar ce avem de făcut pentru eficientizarea costurilor prin economisirea de energie, de orice natură ar fi ea.

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Din data de 11 ianuarie 2020 a intrat în vigoare legea nr.7/2020 pentru modificărea și completarea legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și legii 10/1995 privind calitatea în construcții. Modificările constau în înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară, pe baza unei adeverințe sau a unui certificat de atestare a edificării construcției, chiar și pentru construcțiile executate fără autorizație de construire, conform Art.II, punctul 14 din legea 7/2020. Construcțiile edificate fără autorizație de construire, pentru a nu se aplică sancțiunile și contravențiile trebuie să îndeplinească termenul de prescripție (mai vechi de 3 ani de când s-a aprobat nouă lege, Legea 7/2020), prevăzut la Art.13.

Statistici

Ani de experiență
0 +
Imobile intabulate - Cadastru Sporadic
0 +
Imobile intabulate – PNCCF
0 +
Km² măsurați
0 +

Formular de Contact

Pentru orice întrebare sau curiozitate lăsati-mi un mesaj și vă voi contacta în cel mai scurt timp!​

Recenzii

5/5
5/5
5/5
5/5

Alte servicii

Documentație actualizare informații tehnice

Relevee apartamente, case, spații comerciale, etc

Documentație dezmembrare / comasare

.

Extrase pentru informare / Consultare

ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ

Trasare și materializare limite de proprietate

Avize și recepții pentru obținere DTAC, PUD, PUZ, PUG

Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie